за нас / about us

(МК) Здужението на млади Инфо фронт - Прилеп е младинска НВО која им обезбедува информации на младите во врска со програмата Млади во Акција, Европскиот Волонтерски Сервис (ЕВС), стимулира креативност, креативен активизам, неформално образование, културни размени и дистрибуција на информации. Проектите на кои работиме и кои ги припремаме за блиска иднина се локални и интернационални, во областа на спортот, хуманитарни акции (во соработка со локалната гранка на Црвениот Крст), полова еднаквост, уметност и култура, креативни работилници, екологија и животна средина и Европска свест. /// (EN) Youth association „Info front – Prilep“ is a youth NGO that provides information to the young people regarding the 'Youth in action' program, European Voluntary Service (EVS), stimulates creativity, creative activism, non-formal education, cultural exchanges and information distribution. The projects we work on and we prepare for near future are local and international, in the fields of sport, humanitarian actions (in cooperation with the local branch of the Red Cross), gender equality, art and culture, creative workshops, ecology and environment and European awareness.

Sunday, October 7, 2012

Одобрен е "Млади во Акција" 3.1 тренингот "After brainstorm comes sunshine"На почетокот на овој месец, Извршната агенција EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) ги објави резултатите од септемврискиот рок за аплицирање на "Млади во Акција" 3.1 проекти.
Проектот "After brainstorm comes sunshine", предложен од Инфо фронт - Прилеп, кој ќе ги обработува темите на претприемништво, себепромовирање и активно учество на младите во општеството, беше одобрен од страна на Агенцијата и треба да се случи од 11- 18.03.2013 година.
Ќе бидат објавени и дополнителни детали околу темите, самите работилници и партнерите на проектот, а понатаму и материјалите и резултатите од истиот.
Се гледаме во март!

"Република Млади"

И официјално, Здружението на млади Инфо фронт - Прилеп е партнер во Коалицијата "Република Млади" - иницијатива за одбрана на младинското учство.
Република Млади ве повикува да се вклучите сите во креирање платформа за младинска демократија и во обезбедување учество и влијание на младите во одлучувањето на сите нивоа во државата.
Повеќе информации можете да најдете на официјалната страна на коалицијата:
http://republikamladi.mk/.

Доделена акредитацијата за ЕVS Sending, Hosting and Coordinating Organisation


Почеток на нов ЕВС проект

Од 01.10.2012 година започна ЕВС проектот "VOLUNTEERING AS A WAY OF ESTABLISHING A EUROPEAN CITIZENSHIP", со времетраење од една година, во кој учествува нашата волонтерка Александра Дунимаглоска.
Организација- домаќин е Народно читалиште
"Братство 1869" од Ќустендил, Бугарија.
На Александра ѝ посакуваме прекрасни искуства и успешен проект.
Дел од тамошните локални и национални медиуми редовно ќе го покриваат овој проект кој вклучува активности и работилници во полето на култура, формална и неформална едукација на млади, информирање и сл.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=972070Успешно завршен уште еден ЕВС проект

Нашата ЕВС волонтерка Катерина Петреска успешно го заврши ЕВС проектот "Broadening Horizons through Work", во организацијата Nooruse Maja во Перну, Естонија.
Катерина се врати со премногу искуства, прекрасни моменти, доживувања и нови контакти и ќе биде на располагање за споделување на истите за сите идни потенцијални волонтери.
Станува збор за проект кој влкучува активности во полето на културно- уметничкиот живот во градот: организирање на потпроекти, разни официјални културни манифестации на локално ниво, голем број на работилници за млади, изработка на промотивни материјали за истите, промоција на својата култура и традиција и сл.
Проектот траеше од 01.02 - 01.10.2012 година.

360° Peace in Media

Од 01.09 - 09.09.2012 година, Здружението на млади Инфо фронт - Прилеп зеде активно учество на проектот 360° Peace in Media во Виланова и ла Гелтру, Барселона, Шпанија.
Станува збор за младински проект кој имаше за цел да го обработи присуството на мирот во медиумите на ниво на цела Европа.
Резултатот се одлични 24 фотографии и патувачка изложба, која треба да се случи во сите држави од кои имаше учесници. Инфо фронт - Прилеп има за задача да ја спроведи дисeминацијата на проектот и ја одржи изложбата во скоро време, според претходно утврдениот распоред. Датумот и местото ќе бидат дополнително објавени.

Повеќе информации на http://360peaceinmedia.blogspot.com.

Friday, March 2, 2012

Младинска размена “Creactión! Creative Solutions For Social Change”

Петчлен македонски тим од здружението на млади “Инфо фронт - Прилеп“ учествуваше на младинската размена “Creactión! Creative Solutions For Social Change” во Авилес, Шпанија, која беше организаирана од домаќините "Ye too ponese" и списанието за креативен активизам Mašta.
Од 07 до 14 февруари 2012, 30 млади луѓе од Шпанија, Италија, Македонија, Србија, Германија и Словенија, ги отворија актуелните проблематични теми и разменуваа идеи за креативен активизам и социјална промена. Освен теоријата позади креативниот активизам, учесниците имаа можност да ги поминат тие 8 дена во една креативна и интернационална заедница и со здружени сили и идеи да развијаат свои акции, кои ги реализира во градовите Авилес и Овиедо.
Уличните акции беа одлично прифатени од случајните минувачи т.е. од локалното население и нивната поддршка е за поздравување.
Ова е уште едно прекрасно искуство за “Инфо фронт - Прилеп“, базирано на старите контакти, кое резултира со многу нови.

https://www.mastazine.net/blog/international-masta-exchange-%E2%80%9Ccreaction-creative-solutions-social-change%E2%80%9D